2020-05-04 09:24:15

.

OBAVIJEST ZA RODITELJE UČENIKA OD 1. DO 4. RAZREDA I UČENIKA KOJI IMAJU POMOĆNIKA U NASTAVI

Na temelju zaključka Vlade Republike Hrvatske od 23. travnja 2020. plan je 11. svibnja 2020. otvoriti škole za razrednu nastavu za određene skupine učenika i uz primjenu preporuka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ). PREPORUKE RODITELJIMA

U Uputama HZJZ-a nije predviđeno da učenici i učitelji nose maske niti rukavice, ali se predviđa rad u malim skupinama od 10 sudionika (9 učenika + 1 učitelj) i one se maksimalno distanciraju od drugih skupina u školi.
Tijekom prva dva tjedana nastave u školi  pratit će se proces i napraviti njegova evaluacija s pedagoškog, ali i epidemijskog stajališta te će se nakon tog perioda izraditi promjena uvjeta ako bude potrebno. Sukladno epidemiološkoj situaciji, bit će dane nove upute ili će se produžiti trajanje postojećih. Paralelno s nastavom u školama, i dalje će se održavati nastava na daljinu čija je podloga Škola na Trećem zajedno s radnim materijalima-zadatcima i aktivnostima, koji su dostupni na mrežnim stranicama Škole za život.
 Prema Uputama HZJZ-a sve aktivnosti se trebaju odvijati u jednoj grupi s jednim učiteljem i bez fizičkog kontakta te se stoga neće izvoditi izvannastavne aktivnosti, nastava Tjelesne i zdravstvene kulture izvodit će se u smanjenom opsegu, a vjerojatno i dopunska i dodatna nastava uživo ne daje svima jednake prilike za sudjelovanje. Također i sat dodatnih aktivnosti s učenicima teško će se provoditi u ovoj fazi. Prema Uputama HZJZ-a za jednu grupu djece brine jedan učitelj. To znači da učenici u razrednoj nastavi neće u učionicama imati nastavu za predmete koje ne predaje njihov učitelj razredne nastave.

https://skolazazivot.hr/preporuke-za-organizaciju-rada-u-razrednoj-nastavi-i-upute-za-vrednovanje-i-ocjenjivanje-u-mjesovitom-modelu-nastave/

https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Upute-vrtici-i-skole-29-4-2020-finalno.pdf

 


Osnovna škola Josip Pupačić Omiš